Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

24-timmarswebben

24-timmarswebben

För svenska myndigheters webbplatser finns en webbprofil kallad 24-timmars­webben, som ges ut av E-nämnden.

Den påminner i mycket om Användbarhetsboken (vilket inte är så förvånande eftersom jag var med och tog initiativet till den) men är inriktad på myndigheters situation och behov.

Användbarhetsboken överensstämmer med 24-timmarswebben, och om man följer råden här följer man också den.

På några punkter finns dock skillnader, främst beroende på att myndighetswebbar har plikter som andra webbplatser slipper. 24-timmarswebben är också mer inriktad mot stora informationsintensiva webbplatser. Sådana skillnader pekas ut i råden, så att den som vill hålla sig till 24-timmarswebben kan göra det.

Den stora skillnaden ligger annars i att Användbarhetsboken på många områden går djupare. För att ta det mest utpräglade exemplet motsvaras 24-timmarswebbens regel ”4.1.3 Strukturera informationsinnehållet så logiskt som möjligt” av fyra kapitel här i boken.

Å andra sidan täcker 24-timmarswebben områden som Användbarhetsboken bara flyktigt eller inte alls går in på – till exempel vad en myndighetswebbplats bör innehålla, utvecklingsmetoder och vilka krav som skall ställas på ett publiceringssystem.

24-timmaswebbens regler graderas med skalan 1, 2, 3, vilket ungefär motsvarar bokens skall, bör, tips.

24-timmarswebbens regler

Nedan följer en översikt över 24-timmarswebben och dess motsvarigheter här i boken. Områden som inte Användbarhetsboken täcker (se ovan) är utelämnade, men hela kan hittas via www.anvandbart.se/ab/‌24timmarswebben.

24-timmarswebben

Användbarhetsboken

1 På väg mot 24-tim­mars­myndigheten

24-timmarswebben har en egen utvecklingsmetod, utvald utifrån myndigheters behov. I mycket sammanfaller den dock med det arbetssätt som beskrivs i Användarorientering , sid 22 .

2 Service, tjänster och medverkan

Handlar delvis om det innehåll myndigheter skall ha på sin webbplats för att vara en 24-timmarsmyndighet.

2.1 Information om verksamheten

2.1.4 Använd funktionsbrevlådor (3)

60.1.5 Ange vem som är ansvarig för sidan, sid 338 .

2.1.5 Gör det lätt att hitta verksamhetens adress och telefonnummer (1)

60.1.2 Gör det lätt att komma i kontakt med organisationen som står bakom webbplatsen , sid 337 .

2.1.6 Skapa avdelningen [Om webbplatsen] med information om webbplatsens innehåll och funktion (1)

45.2.1 Viktiga funktioner och sidor skall kunna nås med kortkommandon , sid 231 .

2.1.7 Upplys på avdelningen [Om webbplatsen] hur personuppgiftsfrågor, identitet och cookies hanteras (1)

54.4.9 Spara autentiseringen från session till session, sid 317 .

55.1.1 Berätta hur webbplatsen använder permanenta kakor, sid 326 .

55.1.2 Mjuklanda användare som inte tar emot kakor, sid 326 .

55.1.1 Berätta hur webbplatsen använder permanenta kakor, sid 326 .

63.1.1 Berätta vad uppgifter du ber om skall användas till, sid 343 .

63.1.2 Skydda användarens uppgifter – och berätta hur, sid 343 .

2.1.8 Ange vem som är informationsansvarig (1)

60.1.4 Ange vem som är ansvarig, sid 338 .

2.1.9 Ange på alla sidor vilken organisation som är utgivare till webbplatsen (1)

60.1.1 Det skall tydligt framgå vem som är utgivare till webbplatsen , sid 337 .

2.1.10 Ange när informationen senast granskades eller uppdaterades (1)

62.1.1 Ange hur aktuell sidan är, sid 342 .

2.1.11 Ge en del information på lättläst (1)

28.1.1 Skriv information och instruktioner på lättläst och gärna även på andra språk , sid 106 .

2.1.12 Ge en del information på teckenspråk (2)

28.1.1 Skriv information och instruktioner på lättläst och gärna även på andra språk , sid 106 .

2.1.13 Ge en del information på vanliga invandrarspråk, engelska och de svenska minoritetsspråken (2)

28.1.1 Skriv information och instruktioner på lättläst och gärna även på andra språk , sid 106 .

27.1.4 Översätt inte bara texten utan anpassa även innehållet, sid 105 .

2.2 E-tjänster

2.2.1 Använd i första hand XHTML eller HTML för att publicera publikationer på webbplatsen (1)

78.1.1 Följ HTML-standarden, sid 418 .

83.1.1 Använd HTML, inte PDF eller andra dokumenttyper, sid 439 .

83.1.2 Använd PDF som en tillgängligare alternativform av HTML-sidor , sid 440 .

19.1.4 Använd multimedieformat som har fria läsprogram för olika sorters datorer , sid 73 .

44.1.1 Låt användarna prenumerera på webbplatsen, sid 227 .

2.2.6 Gör det möjligt att prenumerera på information (2)

44.1.1 Låt användarna prenumerera på webbplatsen, sid 227 .

84 RSS , sid 442 .

63.1.3 Fråga bara efter det du behöver veta, sid 343 .

2.2.10 Ge webbplatsens tjänster ett gränssnitt som gör det möjligt för andra datorer att utnyttja dem (3)

84 RSS , sid 442 .

3 Samverkan och standardisering

3.1.1 Välj och tillämpa standarder såsom de är menade att användas (1)

Handlar om 24-timmarswebbens utvecklingsmetod. För aktuella standarder, se nästa punkt.

3.1.2 Utveckla webbplatsen enligt en standard snarare än för en webbläsare (2)

78.1.1 Följ HTML-standarden, sid 418 .

79.1.3 Följ formatmallsstandarden, sid 424 .

80.2.7 Använd den standardiserade dokumentobjektmodellen, sid 432 .

3.1.3 Använd i första hand XHTML eller HTML för att publicera information (1)

83.1.1 Använd HTML, inte PDF eller andra dokumenttyper, sid 439 .

3.1.4 Strukturera materialet korrekt utifrån den standard som valts (2)

78.1.6 Gör HTML-koden så den fungerar även utan formatmallar, sid 421 .

78.1.5 Använd HTML-element utifrån betydelse, sid 420 .

79.1.2 Döp formatmallarna efter betydelse, inte efter utseende, sid 423 .

4 Utformning och konstruering av webbplatsen

4.1 Navigering, form och layout

4.1.1 Var konsekvent i navigering, utformning och presentation (1)

11.1.2 Låt formgivningen hålla samman webbplatsen , sid 46 .

16.1.2 Använd symboler på ett konsekvent sätt, sid 68 .

25.1.2 Var konsekvent i tilltalet, sid 90 .

4.1.2 Hjälp användarna förstå var de är på webbplatsen (1)

32.9.2 Markera i menyn vilken sida man befinner sig på, sid 129 .

32.20 Synlig sökväg , sid 152 .

4.1.3 Strukturera informationsinnehållet så logiskt som möjligt (1)

33 Navi­ga­ti­on­ens tema, sid 156 .

34 Sortering , sid 189 .

35 Urval, sid 194 .

36 Topologi, sid 195 .

4.1.4 Genomgångssidor bör guida användaren till innehållet (2)

32.16 Index-sida och introduktion , sid 145 .

4.1.5 Gör klickbara ytor enkla att använda för alla (2)

12.1 Textstorlek , sid 46 .

32.3.13 Gör inte den klickbara ytan för liten, sid 119 .

32.9.8 Gör hela området runt en menylänk klickbart, sid 133 .

4.1.6 Länkar bör (med vissa undantag) vara understrukna (2)

32.3.9 Stryk under text som är länkad, sid 118 .

4.1.7 Webbplatsen bör ha en innehållsöversikt (2)

32.18.1 Gör en innehållsförteckning, sid 149 .

4.1.8 Alla sidor ska ha länkar till startsidan och andra sidor som är viktiga för orienteringen (1)

32.4 och andra fasta sidor
Länkar till ingångssidan
, sid 121 .

4.1.9 Kalla startsidan för ”startsida” (1)

20.2 Ingångs­sidan , sid 77 . (Observera att 24-timmarswebbens råd står i motsättning till Datatermgruppens.)

4.1.10 Undvik introduktionssidor med lågt eller inget informationsinnehåll (2)

11.1.1 Var relevant, undvik dekorationer, sid 45 .

19.1.1 Starta inte multimediepresentationer automatiskt, sid 72 .

4.1.11 Ge begripliga felmeddelanden (1)

56.1.1 Ge artiga och begripliga felmeddelanden, sid 327 .

4.1.12 Använd inte tabeller för layout (1)

51.1.7 Använd inte tabeller för layout , sid 249 .

82.1.1 Gör webbplatsen så att den är användbar med alla webbläsare, sid 435 .

4.1.13 Viktiga egenskaper eller funktioner ska vara oberoende av användarnas förmåga att uppfatta en viss färg (2)

15.1.1 Det får inte vara nödvändigt att kunna skilja mellan olika färger , sid 66 .

4.1.14 Ge webbplatsen en typografi som underlättar läsningen (2)

12.1 Textstorlek , sid 46 .

12.2 Typsnitt, sid 51 .

4.1.15 Ge webbplatsen ett radavstånd som underlättar läsningen (2)

12.3 Radavstånd , sid 53 .

4.1.16 Ge webbplatsen en spaltbredd som underlättar läsningen (2)

12.4 Spaltbredd , sid 53 .

4.1.17 Använd tillräckliga kontraster (1)

15.1.2 Gör kontrasten mellan text och bakgrund tydlig, sid 66 .

15.1.3 Gör kontrasten i bilder tydlig, sid 66 .

4.1.18 Undvik i möjligaste mån rörelser i gränssnittet (1)

18.1.2 Undvik animationer intill text, sid 71 .

18.1.3 Kör animationen en begränsad tid, sid 71 .

19.1.1 Starta inte multimediepresentationer automatiskt, sid 72 .

19.1.2 Ge användaren möjlighet att stoppa multimediepresentationer , sid 73 .

4.1.19 Använd inte flimmer och blinkningar (1)

18.1.1 Använd inte blinkningar som kan utlösa epileptiska anfall, sid 71 .

18.1.2 Undvik animationer intill text, sid 71 .

4.2 Grundkonstruktion

4.2.1 Bestäm skärmupplösning utifrån era användare (1)

21.1.1 Gör inga antaganden om skärmens eller fönstrets storlek, sid 81 .

21.1.2 Gör inte sidorna bredare än 760 pixlar, sid 81 .

4.2.2 Separera innehåll från design – använd stilmallar för att styra presentation och layout (1)

79.1.1 Använd formatmallar , sid 423 . (”Formatmallar” är det ord som rekommenderas av Datatermgruppen.)

4.2.3 Webbplatsen ska kunna användas även om stilmallarna inte kan tolkas (2)

78.1.6 Gör HTML-koden så den fungerar även utan formatmallar, sid 421 .

4.2.4 Ge möjlighet att göra personliga inställningar (2)

66.1.1 Låt användaren anpassa webbplatsen till sina behov, sid 373 .

12.1 Textstorlek , sid 46 .

12.2 Typsnitt, sid 51 .

12.4.2 Gör spalten 50-70 tecken bred, sid 54 .

4.2.5 Använd relativa mått (1)

24-timmarswebbens metod räcker inte för att säkerställa att texten blir läslig. Se 12.1 Textstorlek , sid 46 , om hur detta kan lösas.

12.4.2 Gör spalten 50-70 tecken bred, sid 54 .

4.2.6 Använd script bara om sidorna fungerar även utan script (2)

80.1.1 Använd javascript, men gör information och funktion tillgängliga även på andra sätt , sid 427 .

80.1.2 Använd javascript endast till ickeväsentliga funktioner , sid 427 .

80.2 Tillgängligare javascript, sid 429 .

4.2.7 Låt tillbakaknappen fungera (1)

37 Bakåtknapp , sid 202 .

4.2.8 Ge möjlighet att ångra sig (2)

37.1.1 Låt bakåtknappen fungera, sid 202 .

Om hur man ångrar sig i en guide: 24-timmarswebben , sid 290

53.2.3 Låt användaren avbryta, sid 291 .

53.2.4 Låt användaren gå tillbaka och ändra sina inmatningar, sid 292 .

53.7.2 Om användaren kan skapa något skall hon kunna kontrollera att det blev rätt och kunna ångra eller ändra det, sid 302 .

53.7.3 Be inte användare bekräfta sina handlingar utan gör det istället möjligt att ångra dem, sid 302 .

69.1.5 Gör det lätt att ändra antalet av en produkt eller ta bort den helt , sid 396 .

4.2.9 Gör det lätt att ta sig vidare om sidan inte finns (1)

56.1.3 Gör det lätt att ta sig vidare om sidan inte finns, sid 328 .

4.2.10 Användandet av webbplatsen ska vara oberoende av inmatningsenhet (2)

32.14.1 Val­box­meny­er måste kunna användas utan mus, sid 141 .

80.2.2 Använd inte javascript som förutsätter att användaren har mus, sid 429 .

4.2.11 Skapa snabbkommandon för viktiga funktioner (3)

45.2 Kort­komman­don , sid 231 .

4.2.12 Skapa en logisk tabbordning (2)

45.1.3 Gör tabbordningen logisk och förutsebar, sid 230 .

4.2.13 Gruppera och skapa möjlighet att hoppa förbi delar på sidorna (3)

45.3 Genvägar på sidan , sid 232 .

4.2.14 Undvik långa och krångliga webbadresser (URL:er) (3)

43.1.1 Webbadressen bör vara lätt att läsa och uttala, sid 223 .

43.1.3 Ge populära sidor en enklare webbadress, sid 224 .

4.2.15 URL:er bör vara bokmärkningsbara i webbläsaren (2)

43.1.6 Webbadressen bör inte innehålla sessionsidentitet, sid 225 .

4.2.16 Gör sidorna enkla att skriva ut (1)

23.1.1 Gör sidorna enkla att skriva ut, sid 86 .

23.1.2 Ge utskriften en egen layout och anpassa innehållet, sid 86 .

4.2.17 Undvik att använda ramar (1)

22.1.1 Undvik att använda ramar, sid 83 .

4.2.18 Om ramar används ska varje ram ha en beskrivning (2)

22.2.1 Döp ramarna , sid 84 .

22.2.3 Ge alternativ text för webbläsare som inte klarar ramar, sid 85 .

4.2.19 Använd inte bokstavsbilder (1)

78.1.7 Använd inte HTML-text som symboler, pilar eller bilder, sid 421 .

4.3 Tabeller

51 Tabeller , sid 247 .

4.3.1 Förtydliga innebörden av en tabell i text (2)

51.1.2 Ge datatabeller en etikett, sid 248 .

51.1.3 Ge datatabeller en sammanfattning , sid 248 .

4.3.2 Framhäv rad och kolumnrubriker grafiskt (2)

51.1.4 Gör tydliga rader och kolumner, sid 248 .

4.3.3 Skilj på rad- och kolumnrubriker och dataceller (2)

51.1.2 Ge datatabeller en etikett, sid 248 .

51.1.3 Ge datatabeller en sammanfattning , sid 248 .

51.1.4 Gör tydliga rader och kolumner, sid 248 .

4.3.4 Koppla ihop dataceller med rubrikceller (2)

51.1.5 Koppla datatabellens rader och kolumner till sina rubriker, sid 248 .

4.4 Formulär

52 Formulär , sid 251 .

4.4.1 Formulär ska ha en logisk uppställning och presentation (1)

52.17 Grafisk design (av formulär), sid 272 .

52.21 Flersidiga formulär , sid 280 .

4.4.2 Koppla ihop rubriker och inmatningsfält (1)

52.16.1 Koppla samman etikett och kontroll, sid 268 .

4.4.3 Förklara inmatningsfält med title-text (1)

52.16.5 Koppla samman kontroll och instruktioner, sid 271 .

4.4.4 Gruppera och namnge delar av formulär (1)

52.17.4 Gruppera och namnge formulärets delar, sid 273 .

4.4.5 Definiera grupper i select-elementet (1)

52.4.5 Gruppera och etikettera alternativen, sid 256 .

4.5 Automatiska händelser

4.5.1 Ge möjlighet att undvika automatisk vidareskickning (1)

54.3.1 Kom ihåg användaren länge, sid 309 .

69.1.7 Släng inte kundvagnen bara för att användaren tar en paus, sid 397 .

58.1.1 Låt användaren stänga av automatisk omladdning av sidor, sid 333 .

4.5.2 Informera användare om automatiska uppdateringar (2)

58.1.1 Låt användaren stänga av automatisk omladdning av sidor, sid 333 .

4.6 Metadata

41 Metadata , sid 218 .

4.6.1 Ge alla sidor en titel (1)

42 Sidtitel , sid 220 .

4.6.2 Använd metadata på så många sidor som möjligt (2)

41 Metadata , sid 218 .

41.2.1 Beskriv sidans relationer till andra sidor, sid 220 .

4.6.3 Använd metadata för sökmotorinstruktioner (3)

27.1.2 Koppla samman olika språkversioner i koden, sid 105 .

39.1.4 Styr söktjänsterna till att söka i innehållet, inte i navigationen , sid 216 .

41.1.1 Webbsidor bör innehålla metadata, sid 218 .

4.7 Sök

38 Sök­ning, sid 203 .

4.7.1 Webbplatsen bör ha en sökfunktion (1)

38.1.1 Webbplatsen bör ha sökning, sid 203 .

4.7.2 Sökfunktionen bör finnas på eller vara tillgänglig från alla sidor (2)

38.4.1 Gör sökningen åtkomlig från alla sidor, sid 207 .

4.7.3 Ange i vilken källa sökningen görs (2)

38.5.7 Visa bara väsentlig information i sökresultatet, sid 212 .

38.4.5 Gör det möjligt att söka på en avgränsad del av webbplatsen , sid 209 .

4.7.4 Gör det möjligt att söka på de ord som användarna är vana vid (2)

38.3.2 Sök även på synonymer , sid 205 .

38.3.7 Sökmotorn skall klara av de speciella skrivsätt som är vanliga inom området , sid 207 .

4.7.5 Erbjud tydliga träff­sidor (2)

38.5 Presentera sökresultatet, sid 210 .

4.7.6 Uppmärksamma söktjänsterna på att webbplatsen finns (2)

39.1.1 Uppmärksamma söktjänsterna på att webbplatsen finns, sid 215 .

4.8 Validering

4.8.1 Validera koden (1)

78.1.4 Validera HTML-koden , sid 420 .

79.1.4 Validera formatmallarna , sid 424 .

5 INFORMATIONSPRODUKTION
OCH PUBLICERING

5.1 Textbehandling

5.1.1 Skriv så enkelt och begripligt du kan (1)

26.1.1 Skriv så enkelt som möjligt , sid 92 .

5.1.2 Skriv det viktigaste först (1)

26.1.2 Skriv det viktigaste först , sid 93 .

5.1.3 Dela upp längre texter i stycken (2)

26.1.1 Skriv så enkelt som möjligt , sid 92 .

5.1.4 Undvik förkortningar (3)

26.1.7 Förklara förkortningar , sid 94 .

5.1.5 Använd rätt kod för rubriker (1)

26.1.8 Formulera rubrikerna så att de är begripliga även när de läses fristående från den övriga texten, sid 95 .

5.1.6 Gör tusentalsavskiljning med fast mellanslag (3)

26.2.4 Låt inte förkortningar och eller tal avdelas , sid 97 .

5.1.7 Markera citat i koden (3)

78.1.5 Använd HTML-element utifrån betydelse, sid 420 .

5.1.8 Ange webbplatsens eller webbsidans huvudsakliga språk (2)

78.1.8 Markera i HTML-koden vilket språk som används, sid 422 .

5.1.9 Det ska framgå om ett dokument är en del av ett större dokument (2)

46.2.2 Gör det tydligt hur delar och helhet hänger samman, sid 234 .

5.1.10 Ange datum enligt standard (1)

26.2.6 Skriv datum i klartext, sid 98 .

26.2.7 Skriv datum med korrekt ordningsföljd, sid 99 .

5.1.11 Beskriv samtliga meningsbärande grafiska objekt med alt-text (1)

13.3.1 Bilder skall ha alt-text, sid 60 .

13.3.2 När alt-texten inte räcker, komplettera med longdesc, sid 61 .

5.1.12 Text kan kompletteras med ljud, bilder och filmer för att underlätta förståelsen (3)

19.1.5 Använd multimedia för att förklara, förmedla och roa, sid 74 .

19.2.1 Gör det möjligt för den som inte kan se att ändå ta del av innehåll, funktion och upplevelse i visuell multimedia, sid 74 .

19.3.1 Gör det möjligt för den som inte kan höra att ändå ta del av innehåll i ljud , sid 75 .

5.1.13 Gör inte listor med hjälp av tabeller eller grafiska objekt (2)

50.1.1 Använd listkod för att skapa listor, sid 242 .

5.1.14 Använd inte serverbaserade imagemappar (3)

32.8.1 Lägg bildkartan på användarens dator, inte på servern, sid 126 .

32.8.2 Ge områdena i en multiklickbar bild förklarande texter, sid 127 .

5.2 Länkar

5.2.1 Formulera tydliga länkar (1)

32.3.1 Gör det tydligt vart länken leder, sid 115 .

32.3.2 Låt inte identiskt formulerade länkar leda olika, sid 116 .

32.3.3 Använd title för att ge mer information i länken, sid 116 .

5.2.2 Ange title-text för otydliga länkar (1)

32.3.2 Låt inte identiskt formulerade länkar leda olika, sid 116 .

32.3.3 Använd title för att ge mer information i länken, sid 116 .

32.3.4 Låt inte title duplicera länktexten, sid 116 .

32.17.3 Länken från puffen skall innehålla rubriken, sid 148 .

5.2.3 Tala om när en länk öppnas i nytt fönster (1)

57.1.3 Förvarna om att ett nytt fönster kommer att öppnas, och ge en tydlig väg tillbaka , sid 331 .

5.2.4 Skilj länkar med minst ett tecken (2)

WCAG 10.5, sid 364

5.2.5 Stryk aldrig under text som inte är länkad (2)

32.3.8 Stryk aldrig under text som inte är länkad, sid 118 .

5.2.6 Undvik att använda mellanslag i URL:er på webbplatsen (3)

43.1.1 Webbadressen bör vara lätt att läsa och uttala, sid 223 .

5.2.7 Skapa en kortlänk om en URL ska skrivas i tryckt material (2)

43.1.3 Ge populära sidor en enklare webbadress, sid 224 .

6 TEST OCH UTVÄRDERING

Ingår i 24-timmarswebbens utvecklingsmetod. Motsvaras dock delvis av 7.3 Utvärdering, sid 30 , och 65.2 Tillgänglighetstester , sid 373 .

7 FÖRVALTNING OCH UPPDATERING

Handlar om hur arbetet med webbplatsens skall organiseras och ligger utanför bokens område. Några punkter har dock motsvarigheter, se nedan.

7.1.3 Bara aktuell och gällande information ska finnas på webbplatsen (1)

62.1.2 Bara giltig och relevant information skall finnas direkt tillgänglig på webbplatsen , sid 343 .

7.1.4 Kontrollera regelbundet att innehåll och länkar stämmer och fungerar (1)

61.1.1 Kontrollera regelbundet att innehållet stämmer och fungerar, sid 339 .

61.1.2 Kontrollera regelbundet att länkar fungerar, sid 340 .

7.1.6 Kontrollera innehållet i webbdiskussioner regelbundet (1)

61.1.4 Granska regelbundet innehåll som användarna skapar, sid 341 .

8 PUBLICERINGSVERKTYG

Hur publiceringsverktyget är utformat täcks inte.

9 HJÄLPMEDEL OCH WEBBKONSTRUKTION

64 Webbläsare för funktionshindrade, sid 346 .

comments powered by Disqus