Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Börja läsa här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Användbarhet

En mycket enkel definition av användbarhet, som jag ofta använder är denna:

användbarhet = nytta × användarvänlighet

Den fångar de två viktigaste sidorna av användbarheten: det måste vara ett gott hantverk – webbplatsen måste vara användarvänlig i sin typografi, sin navigation, sin hastighet – men lika avgörande för användbarheten är att användaren har nytta av den. (Nytta används i det här sammanhanget ganska fritt, om användaren till exempel är ute efter att roa sig så är det det som är nyttan.)

Om nyttan är noll - om webbplatsen inte innehåller något som intresserar användaren - blir det ingen användbarhet, hur väl webbplatsen än är gjord. Och på motsvarande sätt: har användaren stor nytta av det så tar hon till sig innehållet, hur dåligt webbplatsen än är gjord (om den inte är fullständigt omöjlig att använda).

comments powered by Disqus