5 May 2006

Brandväggar kan trolla bort Ajax

Ajax är ett sätt att använda javascript och en av grundteknikerna under Web 2.0. Men dåligt inställda brandväggar kan göra att Ajax (och javascript överhuvudtaget) inte släpps igenom, rapporterar Robert’s talk. Det blir inga felmeddelanden, ingenting som gör att webbläsaren förstår att den skall visa innehållet från noscript-elementet istället, utan bara blanka områden på sidan. Hans slutsats: var alltid noga med att använda unobtrusive javascript så att sidan fungerar även när javascriptet inte gör det.

3 May 2006

Vad innehåller egentligen din webbplats?

Webbplatser växer och växer, och det är lätt att förlora överblicken över vad de egentligen innehåller.

Ibland tvingas man ta till samma metod som affärsinnehavare: att inventera lagret. Att gå igenom webbplatsen och se vad som faktiskt finns där. Ett tidsödande och ganska monotont arbete, men planerar man till exempel att designa om sajten kan det vara en klok investering för att undvika överraskningar i ett senare och mer tidskritiskt skede.

Några bra länkar om webbinventeringar:

Uppdaterat: iaslash tar upp ämnet – To Content Inventory Or Not To Content Inventory

27 Apr 2006

Användbarhetens fem dimensioner

Det finns många olika modeller och uppdelningar med ambitionen att förklara användbarhet. Den här fem-ballong-modellen (även känd som 5E) tycker jag är en av de bättre:

Diagram med fem cirklar: Effective, Efficient, Engaging, Error Tolerant och Easy to Learn.

Olika ballonger kan pumpas upp olika mycket, beroende på vilken sorts sajt man håller på att göra och hur viktiga olika aspekter av användbarheten är.

En av fördelarna med modellen är att det är relativt enkelt att se vilka testmetoder som behövs för att se hur väl man lyckats med de olika aspekterna.

26 Apr 2006

SKARP Lägg till kategorier, hierarkisk

<?php print ‘

Börjar’;
$nid = 204; // First node

for ($n=1; $n

nid: $nid

"; if ($nid == 471) {break;} // Last node (kommer inte med, vilket är ok)

// Lägg in termen
$vid = 6;
$node = node_load($nid);
$vid_value = ‘"’.trim($node->nr . ’ ’ . check_plain($node->title)).‘"’;
print “

vid_value: $vid_value

”;
$terms = array();
$terms[‘tags’] = array(6 => $vid_value); // 6 = vokabulärens id
taxonomy_node_save($nid, $terms);

// Spara ‘tid’ (taxonomy id)
$nodeTerms = taxonomy_node_get_terms_by_vocabulary($nid, $vid); // Den här lägger besvärligt
// nog inte in termen på position 0 eller 1 utan på
// tid-platsen
print “

nodeTerm:s

”;
print_r($nodeTerms);
foreach($nodeTerms as $nodeTerm){ // Enda sättet jag kommer på att f...

Läs mer

25 Apr 2006

Värsta sajten

Ibland stöter man på en sajt som man undrar om den är på riktigt. Till exempel CITY LAWYER ADVOKATBYRÅ

“Advokatbyrån kan genom innehavarens särskilda kunskaper och intressen, Leif Rydström är en relativt kompetent bilmekaniker som inte bara agerat ”reservdelsbytare” utan han har även utfört ombyggnader och konstruktioner på sina egna bilar, åtaga sig att vara processombud inom området fel på bil.”

“Advokat Rydström åtager sig i viss omfattning brottmål, även ekobrott eftersom Leif Rydström har särskilda kunskaper inom området…”

“Som polisrättslig praxis kan nämnas att det är betydligt mer tillåtet för en polisman att på ett brottsligt sätt bruka våld inom familjen– hustru, sambo och barn– än mot utomstående.”

“Advokatbyrån har svårt att med engagemang försvara … Tjejplågarrelaterad brottslighet...

Läs mer

24 Apr 2006

Logotyper med betydelse

Hur skulle det vara om grafiska symboler verkligen bar på en betydelse – som i heraldiken på adelsfamiljers sköldar. Då skulle en logga som denna

Företagslogotyp.

inte bara vara en symbol, utan vara fylld av mening. “Ah, a young telecommunications company with sales over $100 million/yr which has merged with a digital company and is transistioning into the entertainment industry.”

SpeakUp tar heraldiken till 21 århundradet.

21 Apr 2006

Extrem användarorientering

Don Norman kritiserar användbarhetsmänniskors krav på att användarstudier skall inleda projekten.

“…user studies, field observations, and the discovery of true user needs are a step backwards: they are a linear, inflexible process inserted prior to the design and coding stages. We are advocating a waterfall method for us, even as we deny it for others. Yes, folks. By saying we need time to do field studies, observations, rapid paper prototypes and the like, we are contradicting the very methods that we claim to be promoting.”

Istället menar han att vi behöver gå över till ett arbetssätt som är inspirerat av och fungerar ihop med Extreme Programing (XP). Designa först, testa sedan.

20 Apr 2006

Ny sajt om webbdesign

Jag vet inte varför så många webbplatser som handlar om design ser så fruktansvärda ut. Kanske är det resultatet av att försöka för mycket. Hur som helst sällar sig nu Vitamin till raden av sajter med intressant innehåll förpackat i en överambitiös yta.

20 Apr 2006

Ge webbsidan tillräckliga kontraster

För att det skall gå att läsa måste kontrasterna mellan text och bakgrund vara tillräckliga. Colour Contrast Analyser, som just kommit i en ny version, hjälper till att räkna ut hur mycket som behövs för att klara tillgänglighetskraven.

Om du istället föredrar att göra en visuell bedömning kan GrayBit vara till hjälp, den tar bort färgen från en webbsida och visar hur den ser ut i svartvitt. Så här ser till exempel denna sajt ut Än så länge har den tyvärr ingen funktion för att simulera olika sorters färgblindhet, men det är möjligt att det kommer i senare versioner.