Brandväggar kan trolla bort Ajax

Ajax är ett sätt att använda javascript och en av grundteknikerna under Web 2.0. Men dåligt inställda brandväggar kan göra att Ajax (och javascript överhuvudtaget) inte släpps igenom, rapporterar Robert’s talk. Det blir inga felmeddelanden, ingenting som gör att webbläsaren förstår att den skall visa innehållet från noscript-elementet istället, utan bara blanka områden på sidan. Hans slutsats: var alltid noga med att använda unobtrusive javascript så att sidan fungerar även när javascriptet inte gör det.

comments powered by Disqus