Funktionshinderförteckning

En utmärkt liten översikt över vilka olika sorters funktionshinder det finns, och hur de påverkar möjligheten att använda webben. Backend Media är för övrigt en läsvärd liten blogg som skriver mycket om användbarhet och tillgänglighet.

comments powered by Disqus