Extrem användarorientering

Don Norman kritiserar användbarhetsmänniskors krav på att användarstudier skall inleda projekten.

“…user studies, field observations, and the discovery of true user needs are a step backwards: they are a linear, inflexible process inserted prior to the design and coding stages. We are advocating a waterfall method for us, even as we deny it for others. Yes, folks. By saying we need time to do field studies, observations, rapid paper prototypes and the like, we are contradicting the very methods that we claim to be promoting.”

Istället menar han att vi behöver gå över till ett arbetssätt som är inspirerat av och fungerar ihop med Extreme Programing (XP). Designa först, testa sedan.

comments powered by Disqus