Logotyper med betydelse

Hur skulle det vara om grafiska symboler verkligen bar på en betydelse – som i heraldiken på adelsfamiljers sköldar. Då skulle en logga som denna

Företagslogotyp.

inte bara vara en symbol, utan vara fylld av mening. “Ah, a young telecommunications company with sales over $100 million/yr which has merged with a digital company and is transistioning into the entertainment industry.”

SpeakUp tar heraldiken till 21 århundradet.

comments powered by Disqus