SKARP Lägg till kategorier, hierarkisk

<?php print ‘

Börjar’;
$nid = 204; // First node

for ($n=1; $n

nid: $nid

"; if ($nid == 471) {break;} // Last node (kommer inte med, vilket är ok)

// Lägg in termen
$vid = 6;
$node = node_load($nid);
$vid_value = ‘"’.trim($node->nr . ’ ’ . check_plain($node->title)).‘"’;
print “

vid_value: $vid_value

”;
$terms = array();
$terms[‘tags’] = array(6 => $vid_value); // 6 = vokabulärens id
taxonomy_node_save($nid, $terms);

// Spara ‘tid’ (taxonomy id)
$nodeTerms = taxonomy_node_get_terms_by_vocabulary($nid, $vid); // Den här lägger besvärligt
// nog inte in termen på position 0 eller 1 utan på
// tid-platsen
print “

nodeTerm:s

”;
print_r($nodeTerms);
foreach($nodeTerms as $nodeTerm){ // Enda sättet jag kommer på att få ut detta ensamma
// värde som är på en godtyckligt plats i arrayen.
print “

nodeTerm

”;
print_r($nodeTerm);
print(“

tid: {$nodeTerm->tid}

”);
break;
}
$query = “UPDATE anvbok_kapitel SET tid = ‘{$nodeTerm->tid}’ WHERE nid=‘$nid’”;
db_query($query);
$query = “UPDATE anvbok_rad SET tid = ‘{$nodeTerm->tid}’ WHERE nid=‘$nid’”;
db_query($query);

// Sätt noden som barn till (ev) föräldernod
$foralder_url = db_result(db_query(“SELECT foralder_url FROM anvbok_rad WHERE nid =‘$nid’ UNION SELECT foralder_url FROM anvbok_kapitel WHERE nid =‘$nid’”));
if ($foralder_url > ‘’){
$foralder_nid = urlToNid($foralder_url);
print “

foralder_nid: $foralder_nid

”;
$foralder_tid = db_result(db_query("SELECT tid FROM anvbok_rad WHERE nid =’$foralder_nid’ UNION SELECT tid FROM anvbok_kapitel WHERE nid =‘$foralder_nid’"));

// print “

nodeTerm->tid

”; print_r($nodeTerm->tid); $edit = get_object_vars(taxonomy_get_term($nodeTerm->tid)); // get_object_vars används för // att få $edit som array, eftersom objekt // verkar ge problem i taxonomy_save_term print “

edit 1:

”; print_r($edit); print “

-

”; $edit[‘parent’] = $foralder_tid; //49 print “

edit 2:

”; print_r($edit); taxonomy_save_term($edit);

}

// Hitta nästa nod
$query = “SELECT next_url FROM anvbok_rad WHERE nid =‘$nid’ UNION SELECT next_url FROM anvbok_kapitel WHERE nid =‘$nid’”;
$result = db_query($query);
if ($result) {
$resultatet = db_fetch_array($result);
print “

next_url: $resultatet[next_url]

”;
} else {
print(mysql_error());
}
$nxturl = $resultatet[next_url];

$query = “SELECT nid FROM anvbok_rad WHERE url=‘$resultatet[next_url]’ UNION SELECT nid FROM anvbok_kapitel WHERE url=‘$resultatet[next_url]’”;
$result = db_query($query);
if ($result) {
$resultatet = db_fetch_array($result);
print "

next nid: “.$resultatet[nid].”

";
$nid = $resultatet[nid];
}

}
print ‘

Klar

’;

?>

comments powered by Disqus