Värsta sajten

Ibland stöter man på en sajt som man undrar om den är på riktigt. Till exempel CITY LAWYER ADVOKATBYRÅ

“Advokatbyrån kan genom innehavarens särskilda kunskaper och intressen, Leif Rydström är en relativt kompetent bilmekaniker som inte bara agerat ”reservdelsbytare” utan han har även utfört ombyggnader och konstruktioner på sina egna bilar, åtaga sig att vara processombud inom området fel på bil.”

“Advokat Rydström åtager sig i viss omfattning brottmål, även ekobrott eftersom Leif Rydström har särskilda kunskaper inom området…”

“Som polisrättslig praxis kan nämnas att det är betydligt mer tillåtet för en polisman att på ett brottsligt sätt bruka våld inom familjen– hustru, sambo och barn– än mot utomstående.”

“Advokatbyrån har svårt att med engagemang försvara … Tjejplågarrelaterad brottslighet.”

“INVANDRARRÄTT Advokatbyrån har tillräckliga kunskaper men är i normalfallet inte intresserad att åtaga sig uppdrag.”

“LÄNKAR Med hänsyn till att juridik är färskvara finns inga länkar inom området utan länkarna är istället lite intressanta saker inom udda produktområden och som byråns innehavare tycker är intressanta.” (Länkarna går uteslutande till sajter om sängar och bilar.)

Via alfabeta

comments powered by Disqus