Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Placera sidans delar där användarna brukar titta efter dem

För många av de inslag som är vanliga på en webbsida har det etablerats konventioner för var de placeras. Användaren har lärt sig var på sidan hon kan förvänta sig att hitta logotypen, menyn, sökningen etc.

Om du följer dessa konventioner gör du webbplatsen aningen lättare att använda. Men ibland kan det ändå vara värt att bryta mot dem för att inte se ut som alla andra.

Logotyp

Nästan utan undantag finns någon form av logotyp som sammanhållande symbol för webbplatsen. Ofta är logotypen avsändarens, men ibland har webbplatsen sin egen.

Placeras ofta överst till vänster. Skall vara länkad till ingångssidan.

(Se Logotyp , sid 69.)

Rubrik

Sidans mest framträdande element är vanligen dess rubrik, som berättar vad det är för sida, vad den handlar om, har för syfte eller vilken funktion den erbjuder.

Finns inte alltid på ingångssidan, speciellt inte om denna har löpsedel eller på annat sätt täcker många saker samtidigt.

Global meny

Om det finns en global navigation till webbplatsens huvudavdelningar placeras denna ofta horisontellt någonstans nära sidans övre kant eller logotypens undre. (Se Global meny , sid 134.)

Huvudmeny

Menyn läggs vanligen överst i en spalt till vänster. Ibland istället till höger.

Den kan även kombineras med den globala menyn, i form av en rullgardin. I så fall blir placeringen som för den globala navigationen.

(Se Meny , sid 128, och Rullgardinsmeny , sid 137.)

Hjälpmeny

Ofta liten och tämligen diskret, placerad antingen vid sidans övre kant eller nära logotypens undre (alltså samma ställen som även den globala menyn aspirerar på).

Ibland sätts den tvärtom nära sidans undre kant.

Finns innehållssida eller sakregister är ofta länkarna till dem med i hjälpmenyn.

(Se Hjälpmeny , sid 135.)

Språkmeny

Om webbplatsen även finns på andra språk brukar länkarna till dem normalt placeras vid sidans överkant. (Se Språk , sid 175.)

Sökfält och sökknapp

Placeras vanligen nära den globala menyn eller i vänsterspalten ovanför eller under huvudmenyn. Ligger ibland ihop med hjälpmenyn. (Se Sök­ning , sid 203.)

Synlig sökväg (breadcrumbs)

Brukar placeras ovanför eller i överkant av sidans huvudinnehåll.

(Se Synlig sökväg , sid 152.)

Kontaktuppgifter

Adress, e-post och telefonnummer (och ibland även en länk till mer utförliga kontaktuppgifter) läggs vanligen vid sidans underkant, eller i vänsterspalten under huvudnavigation och sökning.

Finns ibland bara på ingångssidan, ibland på alla.

(Se Gör det lätt att komma i kontakt med organisationen som står bakom webbplatsen , sid 337.)

Genväg

Genvägar är litet speciella, eftersom de är en tämligen ny företeelse på webben, och dessutom vanligen osynliga. För att göra nytta för skärmläsare bör de ligga allra först på sidan. (Se Genvägar på sidan , sid 232.)

Annonser (banners)

En del webbplatser har annonser. Dessa lyder inte riktigt under användbarhetens lagar eftersom deras syfte är att försöka tränga sig in i användarens medvetande vare sig hon vill det eller inte.

Den traditionella placeringen är som en banner högst upp på sidan. Men eftersom användarna lärt sig att det som ser ut så knappast är värt uppmärksamhet, söker sig annonserna numera till andra ställen på sidan. Till skillnad från andra element, där det är en fördel om användaren vet var hon skall titta för att hitta dem, strävar annonserna efter att överraska.

Tunnlar och bildsidor

Det finns ett par former av webbsidor som inte följer konventionerna ovan.

En av dem är tunnlarna, som är så rensade som möjligt för att inte användaren av misstag skall lämna det formulär hon håller på att fylla i. Se Tunnel , sid 279.

En annan är sidor vars uppgift endast är att visa stora bilder (som man kommer till genom att klicka på minikopior av dem). Se Tumnagel , sid 63.

Bottenbädd

comments powered by Disqus