Thingen är idealiska reklambärare – men står kunderna ut?

En flitigt brukad affärsmodell för webben är att webbplatsen är gratis, i utbyte mot att man utsätts för reklam.

Vi lär inte få någon storskalig användning av denna modell inom Internet of Things, eftersom reklam ger liten intäkt per enhet – vilket inte är något problem för webben där kostnaden för en ny användare är i princip noll, men kan ha svårt att bära kostnaden för fysiska ting, där varje ny enhet kostar att producera.

Thingen, som ofta är centralt placerade i våra liv, och uppkopplade, kommer att vara frestande att använda som reklamplats. (Fotograf okänd)

Men ibland är kostnaden tillräckligt liten, eller vinsten tillräckligt stor. Till exempel Amazons Dash-knappar, eller Evians beställa vatten-dito. Värdet av att få folk att sätta upp en sådan knapp i sitt hem kan knappast överskattas. Jag är övertygad om att tillverkarna betalar Amazon långt mer än kostnaden för hårdvaran, för chansen att få sitt varumärke exponerat i hemmet. (Knapparna har ju också den extremt attraktiva egenskapen att reklamen är placerad ihop med en möjlighet att direkt göra inköpet, en omedelbar stimuli-respons-koppling.)

En del thing kommer att ha skärmar, vilket öppnar möjligheten för reklam – i synnerhet som ett thing definitionsmässigt är uppkopplat. Men folk är känsliga för det, speciellt om det är apparater i hemmet – att utsättas för ännu mer reklam är det få som är intresserade av. Säkert kommer vi ändå att se några försök, ackompanjerade av en äppelkindad VD som förklarar att reklamen från deras produkt är annorlunda eftersom den är relevant, bara visar annonser för sådana varor som thingets ägare är intresserad av.

Detta sagt, kommer thing som konsumenten inte på samma sätt väljer själva att vara möjliga reklamkanaler. Till exempel kundvagnen i matvaruaffär, som kan utrustas med skärm för att hjälpa kunden att hitta varan vi söker – men också passa på att ge extraerbjudanden på varor hen precis passerar.

Det skulle inte heller förvåna mig om de självkörande taxibilarna får en skärm framför varje säte, där det körs en reklammix komponerad utifrån resans mål i kombination med vad man vet om passageraren.

comments powered by Disqus