Lockvaror låser in kunderna i det egna ekosystemet

För att ett thing ska kunna tala (utbyta information) med ett annat, måste de ha ett gemensamt ”språk”, en standard.

Det ligger ett enormt värde i att äga denna standard, och vi ser redan hur olika tunga aktörer positionerar sig i striden kring detta. De lanserar egna standarder eller går i allians med varandra kring gemensamma.

Med all sannolikhet kommer det under överskådlig tid finnas flera konkurrerande standarder. Runt dem kommer ekosystem att växa upp – thing som kan prata med varandra (men inte med thing som följer en konkurrerande standard).

Detta gör att de första thingen en konsument köper får avgörande betydelse – har man väl satsat på ett ekosystem så är det krångligt och dyrt att byta.

Osten må vara gratis, men kostnaden ändå hög. Foto: Kathleenkirkpoetry CC-NC-ND

Mycket talar därför för att vi kommer att få se en del mycket billiga instegsprodukter. På samma sätt som livmedelskedjorna säljer en del reklamvaror till förlustpriser för att locka in kunderna i butiken (så kallade loss leaders), kommer things att säljas billigt eller ges bort gratis, för att binda kunden till ett ekosystem.

Samma logik kan mycket väl ligga bakom den närmast hysteriska frenesi vi ser kring Internet of Things nu. Först till marknaden betyder inte bara att produkten i sig säljer bättre, utan det kan även bidra till att låsa in kunderna. Den extrema summa som Google betalde för Nest och deras termostat är förmodligen en spegling av detta – en produkt som redan finns ger möjlighet att tidigt locka in kunder i ekosystemet.

comments powered by Disqus