Thingen skvallrar om när kunden är redo att köpa nytt

Det skvaller thinget kan ge om sin användare är naturligtvis inte intressant bara för andra, utan i högsta grad även för tillverkaren.

Om man vet när, var, hur mycket och i vems sällskap thinget används – eventuellt kompletterat med information från andra thing i närheten och information inköpt från andra källor – så har man potentiellt en mycket god bild av hur användarens behov ser ut och när det är dags att sätta in en reklamstöt för en uppgradering av produkten eller kanske för ett alternativ som passar kundens behov bättre. Liksom för kompletterande produkter.

(Det ger också ett oerhört värdefullt underlag för produktutveckling och kvalitetskontroll, men det får bli en annan artikel.)

Thingen kan själva berätta när det är dags att försöka få kunden att köpa nytt. Foto: Ian Britton, freefoto.com CC-NC-ND

Man kan också räkna med draghjälp av den snabba tekniska utvecklingen. Precis som nu är fallet med mobiltelefonerna kommer många thing att uppfattas som gamla och överspelade efter ett par år, långt innan deras fysiska livslängd är slut.

(Gissningsvis kommer man dock så småningom till en punkt där de viktigaste behoven är täckta och kunderna inte längre är lika entusiastiska över att uppgradera. En del mjukvara har nått dit idag, kunderna hoppar över en eller flera versioner innan de bryr sig om att uppdatera, vilket berövat programvaruföretagen en viktig intäktsström.

Men med lite tur har man då lyckats göra de ständiga bytena av hårdvara så normalt, att ingen tycker det är konstigt om servicen för modeller som är några år gamla upphör.)

Är thinget dessutom kopplat till ett visst ekosystem så har kunden inte lika många konkurrenter att välja på.

comments powered by Disqus