Abonnemang – vill du kunna använda thinget du köpt kostar det extra

Abonnemang och prenumerationer är sätt att betona att kundrelationen är fortgående. Det är alltså mer i harmoni med den service-relation som Internet of Things introducerar för många prylar.

Abonnemanget betonar att relationen är bestående. Foto: Tomo.yun

Den modell som förmodligen ligger närmast till hands, är den som utvecklats för mobiltelefoner. Man får själva prylen till ett subventionerat pris, ibland till och med gratis, mot att man binder upp sig för ett abonnemang på det som krävs för att thinget ska fungera – allt från säkerhetspatchar och serverdrift, till tolkning av de data thinget levererar. (Abonnemanget kan även vara en avbetalning av subventionen man erhöll, som det ofta är med mobiltelefoner.)

För den som säljer prylen betyder abonnemanget att man fortlöpande kan få intäkter för att täcka de utgifter thinget orsaker. Det har också den psykologiska fördelen att dela upp utgiften i många småbelopp istället för en stor klumpsumma, vilket gör det möjligt att få ut en högre totalsumma.

Där finns dock en påtaglig risk för abonnemangströtthet – när antalet thing som kräver att man betalar för att hålla igång dem blir oöverblickbart många. Även om varje abonnemang i sig inte är så dyrt, så summerar det snabbt ihop.

Exempel på svenska thing som kör abonnemangsmodellen är Dantracker (en GPS-sändare att gömma i cykeln, bilen, gräsklipparen etc., för att spåra den om den blir stulen) och Ngenic Tune (en smart temostat).

Dubbelbetalning

Abonnemangsmodellen kan slå bakut om kunden upplever att hen får betala dubbelt – både betala för prylen och sedan dessutom en avgift för att få lov att använda den (som nämndes i föregående post är det svårt att förklara för konsumenter att man behöver täcka utgifter för support, säkerhet och servrar).

Om man å andra sidan levererar något som kunden upplever som konkret värdefullt, så blir det mycket enklare. Få kunder har till exempel svårt att acceptera att de behöver betala för kartuppdateringar till sin GPS.

comments powered by Disqus