22 May 2006

Högteknologisk militär får inte informationen de behöver

Ytterligare ett exempel på hur komplexa informationssystem misslyckas med att leva upp till sina löften. Den här gången är det amerikansk militär i Irak vars högteknologiska informationssystem misslyckas med att leverera information till dem som behöver den, medan motståndarnas improviserade nätverk av mobiltelefoner och epost fungerar betydligt bättre.

“‘They’re more effectively networked than we are…They have a worldwide, secure communications network. And all it cost them was two dinars.’” Hammes

22 May 2006

Chindōgu - övergeniala uppfinningar

Hittar detta tangentbord, vars högra halva också är en mus, i M3. Ett övergenialt sätt att slippa lyfta handen från tangentbordet för att använda musen. Och en utmärkt anledning att introducera det japanska låneordet chindōgu.

Rakt översatt betyder det ovanligt (‘chin’) verktyg (‘dōgu’), och har blivit en samlingsbeteckning på uppfinningar som visserligen löser ett problem, men medför så omfattande sociala eller praktiska problem att de är oanvändbara. Chindōgu har utvecklats till en egen konstform, ett slags anarkistiskt ifrågasättande av nytta och konvention.

Det är ett ord som jag ibland känner behov av när jag skall beskriva produkter från IT-industrin. Och då syftar jag inte bara på tangentbordet ovan.

Mer om chindōgu:

Andra saker som (i mitt tycke) är chindōgus:

18 May 2006

Kan ajax göras tillgängligt?

De nya tekniker som brukar betäknas med samlingsnamnet ajax leder till nya tillgänglighetsproblem. (Inte så förvånande, för när har inte något nytt lyckats skaka webbens ganska bräckliga tillgänglighetsstöd?)

Framförallt uppstår problem när delar av sidan byts ut, eftersom det inte finns något riktigt bra sätt att underrätta skärmläsare om att detta skett.

456 Berea Street skriver mer om detta och länkar till flera intressanta texter samt tester av ajax-sajter som gjorts med skärmläsare.

18 May 2006

Var användaren tittar på webbsidan

Värmebild över vart ögonen går på Marks & Spencers förstasida. Menyn längs vänsterkanten, drar till sig mycket uppmärksamhet, men den stora bilden mitt på sidan får inte alls samma uppmärksamhet.Ögonkamerastudier över hur användare tittar på fem olika webbplatser, tillsammans med utförliga kommentarer.

Intressant att se är hur lite själva sidan lockar ögonen, trots den stora bilden. De söker sig istället till menyn (om man inte som Amazon lurar sina användare genom att sätta en säljpuff på en plats där användarna förväntar sig navigation). Det ger anledning att fundera över om den nuvarande tendensen att göra menyer med minimal text för att de inte skall ta för mycket utrymme är det bästa sättet att disponera sidan. Åtminstone av dessa mätningar att döma verkar innehållsytan på startsidan ha liten betydelse för att dra in användaren i sajten.

Undersökningen är gjord med ett förhållandevis stort antal försökspersoner, fyrtio. Annars brukar många undersökningar som avslöjar “sanningen” om användarbeteende vara baserad på mycket tunnt statistiskt underlag.

I ett fall har de också undersökt hur män respektive kvinnor tittar, och fått ett resultat som antyder att kvinnor är mer text- och män mer bildorienterade.

Se även tidigare notis om användarbeteende fångat med ögonkamera.

18 May 2006

Den som ser patienterna dö blir en bättre designer

I ett djärvt mentalt språng tar A Think en undersökning om hur läkares yrkesskicklighet utvecklas (de blir sämre ju längre de jobbat, utom kirurgerna som blir bättre) och skapar ett nytt argument för användartester:

“…an overlooked aspect of usability testing is how important it is to becoming a proficient, creative designer. Continued exposure to how users react to your designs provides that critical component of successful practice: feedback.”

16 May 2006

Outsourcing skapar företag som är oförmögna att lära sig

“In the last ten years I can’t think of one time when a wireless company has been able to handle the basic things I’ve asked for (new service, cancel service, port a phone number) without 45 minutes of unbelievably incompetent service. … All of them suffer from hard working shlubs who are stuck in a situation created by incompetent managers, who have built esoteric mountains of complicated and brittle systems with a million moving parts, 3/4’s of them outsourced, where it’s simply impossible to get anything done.”

Joel on Software om betydelsen av feedback. Om den som gör en sak inte möter reaktionerna på det hon gjort, blir organisationen oförmögen att lära och göra saker bättre.

13 May 2006

Superenkelt gemensamt whiteboard

Vyew är ett whiteboard, fast på datorn. Intressant, inte minst för att de gjort det så superenkelt att komma igång. Inget att ladda ner, inget att installera. Inte ens något behov av att spara och avsluta, whiteboarden kan ligga kvar till nästa gång man behöver den.

Jag har skapat ett med id 870827. Titta gärna in och skriv en hälsning (Jag kommer att ha det öppet i ett webbläsarfönster i bakgrunden, men vet inte om Vyew uppmärksammar mig på om någon är där.)

Uppdaterat: Det verkar vara problem med svenska tecken. De försvinner efter ett tag och äter då dessutom upp all text efter sig.

12 May 2006

IT-chefen managerar

Jag brukar med stort intresse följa IT-chef Nils Sunesson krönikor (lösenord krävs) i Computer Sweden. Det var därför en stor glädje när jag upptäckte att bloggen Creating Passionate Users lyckats fånga en ögonblicksbild av Sunesson tillsammans med en medarbetare. Är det månne Fax-Lisa som här får ta del av hans mångomskrivna ledarskap?

xxxx