Kan ajax göras tillgängligt?

De nya tekniker som brukar betäknas med samlingsnamnet ajax leder till nya tillgänglighetsproblem. (Inte så förvånande, för när har inte något nytt lyckats skaka webbens ganska bräckliga tillgänglighetsstöd?)

Framförallt uppstår problem när delar av sidan byts ut, eftersom det inte finns något riktigt bra sätt att underrätta skärmläsare om att detta skett.

456 Berea Street skriver mer om detta och länkar till flera intressanta texter samt tester av ajax-sajter som gjorts med skärmläsare.

comments powered by Disqus