Var användaren tittar på webbsidan

Värmebild över vart ögonen går på Marks & Spencers förstasida. Menyn längs vänsterkanten, drar till sig mycket uppmärksamhet, men den stora bilden mitt på sidan får inte alls samma uppmärksamhet.Ögonkamerastudier över hur användare tittar på fem olika webbplatser, tillsammans med utförliga kommentarer.

Intressant att se är hur lite själva sidan lockar ögonen, trots den stora bilden. De söker sig istället till menyn (om man inte som Amazon lurar sina användare genom att sätta en säljpuff på en plats där användarna förväntar sig navigation). Det ger anledning att fundera över om den nuvarande tendensen att göra menyer med minimal text för att de inte skall ta för mycket utrymme är det bästa sättet att disponera sidan. Åtminstone av dessa mätningar att döma verkar innehållsytan på startsidan ha liten betydelse för att dra in användaren i sajten.

Undersökningen är gjord med ett förhållandevis stort antal försökspersoner, fyrtio. Annars brukar många undersökningar som avslöjar “sanningen” om användarbeteende vara baserad på mycket tunnt statistiskt underlag.

I ett fall har de också undersökt hur män respektive kvinnor tittar, och fått ett resultat som antyder att kvinnor är mer text- och män mer bildorienterade.

Se även tidigare notis om användarbeteende fångat med ögonkamera.

comments powered by Disqus