Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Gör en tunnel som hindrar att användaren av misstag lämnar ett formulär

En metod för att hindra att användaren lämnar formuläret är tunneln. Grundidén är att formuläret skall fungera som en biltunnel – när man väl kört in i den finns det ingen möjlighet att lämna vägen, man måste följa den tills man kommer ut i andra änden.

En mer komplicerad tunnel kan grena sig så att det finns flera vägar att köra och flera ställen att komma ut på – men även i det fallet är det webbmakaren som har precis kontroll över hur användaren kan röra sig.

På den sida (eller de sidor) som ingår i tunneln skall det inte finnas några länkar som leder bort från sidan. Det enda sättet att lämna den är att antingen köra till slutet – skicka-knappen - eller att uttryckligen klicka på avbryt-knapp­en.

Denna nödutgång är viktig, meningen med tunneln är naturligtvis inte att stänga in användaren, bara att skydda henne mot att oavsiktligt förlora det hon gjort.

Tunneln är tydligt inspirerad av vanliga programs dialogrutor. Vill man driva denna likhet längre kan man öppna formuläret i ett separat modalt fönster. Modalt betyder att det inte uppför sig som ett vanligt webbläsarfönster utan alltid ligger kvar överst, tills man uttryckligen stänger det. Se sid 331.

Tunneln är inget idiotsäkert skydd. I en webbläsare finns alltid sätt att avbryta som ligger utanför webbplatsens kontroll. Användaren kan till exempel skriva in en ny adress, välja ett bokmärke eller stänga fönstret. Det är möjligt att fånga även sådant med hjälp av javascript, men personligen tror jag det är bättre att acceptera att detta är det sätt webben fungerar på och trösta sig med att risken för dessa handlingar är betydligt mindre än för att användaren obetänksamt klickar på en länk.

Skyddsnät

comments powered by Disqus