Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Skydda användarens uppgifter - och berätta hur

Ange i vilka sammanhang uppgifterna kommer att användas och vilka begränsningar det finns för hur de får användas. Berätta att uppgifterna inte kommer att användas för andra syften än de som de samlats in för (om det är sant). Om möjligt, ange hur länge de kommer att lagras. Lova inte saker du inte säkert har möjlighet att hålla.

comments powered by Disqus