Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Kontrollera alltid om något redan fått ett ord, innan du hittar på ett eget

Innan du börjar använda en beteckning på något, vare sig det är för en verksamhetsterm eller ett ord som används för navigering eller funktion, kontrollera om någon annan redan döpt det.

Detta är speciellt viktigt när man bygger mer komplexa gränssnitt typ webbapplikationer. Om beteckningar i ett sådant sammanhang skiljer sig från varandra tvingas användaren försöka lista ut om denna skillnad också signalerar någon skillnad i funktion. Det som för dig är självklara synonymer kan tvinga användaren till mödosam tolkning.

comments powered by Disqus