Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Ge inte felaktiga eller förvirrande felmeddelanden

Detta kan tyckas som ett konstigt råd, eftersom det borde vara en självklarhet. Men det är tyvärr inte ovanligt med felaktiga felmeddelanden. De kan vara korrekta ur en strikt teknisk synvinkel, de kan till exempel peka ut den del av systemet där felet ställde till med följdfel och upptäcktes. Men de stämmer inte med det egentliga felet eller med användarens mentala karta över hur systemet fungerar.

Följden blir lätt att användaren börjar leta efter felet på fel ställe.

Att analysera problemet tillbaka till källan, så att verkligen rätt felmeddelande kan lämnas, är ofta tekniskt komplicerat. I de fallen får man nöja sig med att ge felmeddelandena som är formulerade på ett sätt som åtminstone inte är missledande. (Tillsammans med ett diskret meddelande till tekniken, till exempel en felkod.)

comments powered by Disqus