Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd inte metaforer för att organisera webbplatsen

Bild 65. Trygg-Hansas famösa första webbplats byggde på en galleriametofor. Bilden ovan fyllde hela skärmen. Klickade man på till exempel ”Framtidens livsmedel” kom man (efter lång väntan) till en ny stor bild, denna gång inifrån en matvarubutik, med erbjudanden om pensionsförsäkringar fastsatta vid hyllorna.

Metaforer kan fungera, speciellt om de är enkla. Ta till exempel datorer, där gränssnittet är uppbyggt på metaforen med papper, foldrar och en papperskorg, som trots att den inte stämmer exakt med verkligheten fungerar utmärkt. Men att bygga hela webbplatsens navigation på en metafor är om inte dömt att misslyckas så i alla fall oerhört svårt att få bra.

Metaforer kan också göra webbplatsen svårtillgänglig för användare med kognitiva funktionshinder.

Navigation

Eftersom metaforen bygger på en bild, är den en flitig användare av multiklickbara bilder (se sid 126).

comments powered by Disqus