Bokmärkt 5 juni

Top 6 User Testing Mistakes and How to Avoid Them | FutureNow’s GrokDotCom / Marketing Optimization Blog

Läs mer:

Coding like it’s 1999 ~ Authentic Boredom

XHTML kommer ingenstans. Gå tillbaka till HTML.

Läs mer:

  • Användbarhetsboken: ndartester.    Läs mer:


12 Tips For Designing an Excellent Checkout Process | How-To | Smashing Magazine

Läs mer:

  • Användbarhetsboken:

    comments powered by Disqus