Självrefererande delar av Användbarhetsboken som jag hoppat över

Användbarhetsboken här på webben har nu kommit fram till den del som väl är närmast obligatoriskt för en bok, men inte riktigt passar för att lägga ut dag efter dag på webben – det boken har att säga om sig själv.

I en pappersbok är det en del många ögnar igenom, men kanske inte läser så noga. Så i den andan har jag lagt ut den på webben, men lyfter inte upp den till löpsedeln. Istället får du en översikt här, med länkar till de enskilda avsnitten, medan Användbarhetsboksutläggningen tar ett raskt hopp vidare till Användarorientering.

  • Boken – berättar om hur boken är upplagd, och hur den till skillnad från många andra böcker om webben tar sin utgångspunkt i konkreta råd för att sedan förklara vad som ligger bakom.
  • Använda Användbarhetsboken – gör en översikt över olika sätt som boken kan komma till nytta på.
  • Kravspecifikation – varnar för de risker man som beställare av en sajt löper om kraven på användbarhet är alltför svepande formulerade, och tipsar om hur Användbarhetsboken kan användas för att göra det konkret vad man egentligen menar med en användbar webbplats.
  • Är detta verkligen de bästa sätten? – tar sin utgångspunkt i bokens ambition att vara en samling best practices – bästa sätt – för webbdesign. Här kan du läsa vad bokens råd bygger på.
  • På svenska – är ett minimanifest för att använda svenska termer även när man jobbar med ett så anglofierat område som webben.
  • Om författaren – handlar om mig, vad jag gjorde innan jag skrev Användbarhetsboken och vad jag gör nu.
comments powered by Disqus