Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Visa inte relevans eller andra rangmått för användaren

Rangen syns genom den ordning sidorna sorterats i. Eftersom den inte är något som direkt har med sidan att göra, utan är ett abstrakt värde som räknats fram på ett sätt som inte användaren vet något om, finns det ingen anledning att visa den i någon annan form. Att till exempel visa relevansen - vare sig det sker som procent eller i grafisk form – för sökträffar är en teknisk mystifikation som inte tillför något.

comments powered by Disqus