Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd javascript för att kontrollera inmatningen medan den sker

De formulärfunktioner som finns i HTML är ganska primitiva. Därför är ofta möjligheten att bättra på funktionerna med hjälp av javascript mycket välkomna, inte minst för att göra formulären lättare att använda och för att omedelbart kontrollera inmatningar och säga till när det blivit fel.

Observera att löpande kontroll måste ske på ett sätt som fungerar för alla användare. Se Ändra inte innehåll på sidan utan att ge användaren en möjlighet att bli uppmärksammad på detta, sid 431, och Flytta inte fokus , sid 431.

Ett enklare alternativ är att låta javascript kontrollera formuläret när användaren klickat skicka-knappen. Vinsten med detta är inte så stor eftersom samma kontroll ändå måste göras på webbservern, men det minskar serverbelastningen och ger användaren svar litet snabbare.

Även om javascript används för kontrollen måste motsvarande kontroll även göras på webbservern när den tar emot formuläret. På detta sätt kan även användare utan javascript använda det (även om de inte får samma omedelbara reaktion), och felaktigheter får svårare att smita in.

comments powered by Disqus