Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

När det blivit fel i formuläret, visa tydligt var och hjälp användaren göra rätt

Underlätta för användaren när något blivit fel – till exempel när hon inte fyllt i alla obligatoriska uppgifter eller när hon matat in fel:

Visa formuläret igen, men med en väl synlig text som förklarar att inte alla uppgifter är korrekt inmatade och en innehållsförteckning över felen (även när det bara är ett) med länkar till respektive kontroll. Sätt ett ankare på den och gå direkt dit när sidan laddas; detta gör det lättare för synskadade.

Kontrollera hela formuläret och visa alla fel med en gång.

Markera tydligt var det blivit fel, till exempel genom att ge de kontroller som fallerar en 2 punkter tjock röd ram kring sig.

Sätt en framträdande text nära kontrollen som berättar vilket sorts fel det blivit och hur det kan rättas till. Ge gärna exempel på korrekta svar.

Se även Ge artiga och begripliga felmeddelanden, sid 327.

comments powered by Disqus