Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Vad skall göras?

Varje webbplats börjar med en idé. Den måste vilja något, ha ett syfte .

Den har också en tänkt publik, någon som den skall göra nytta för eller roa. Ibland (alltför ofta) är målgruppen ”hela mänskligheten” men vanligen är den betydligt smalare.

Det är viktigt att från början tydligt formulera dessa två. Vilket inte är samma sak som att de är huggna i sten – under processen kommer insikten att växa och kanske både syfte och målgrupp att justeras.

Även målen för webbplatsen bör formuleras och fästas på papper.

Bestäm när och hur det skall utvärderas om målen verkligen har uppnåtts.

Sträva efter att målen skall vara mätbara. Allt viktigt kan visserligen inte fångas i siffror, men det är oerhört nyttigt att försöka formulera mål som går att mäta, det tvingar fram ett konkret tänkande kring vad man vill åstadkomma.

Under processens gång när förståelsen fördjupas kan nya mål komma till och de befintliga justeras.

Börja enkelt

Att göra allt på en gång är sällan en bra idé. Att få användarinflytande är ofta lättare om man börjar med att skapa en enkel webbplats och sedan utvecklar funktionerna allteftersom, än om man satsar på att göra en komplex lösning klar i ett svep.

comments powered by Disqus