Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Var relevant, undvik dekorationer

Det ligger nära till hands att leta efter inspiration för webbformen i funktionalismen - i tanken att det är funktionen som skall styra formen och att estetiken skall finnas i de funktionella elementen, inte i dekorationer.

När användare kommer till din webbplats är det nästan alltid något specifikt de vill veta eller ha gjort. Den upplevelse de är ute efter är upplevelsen av att ha lyckats göra det de kom för, och allt som står i vägen för eller fördröjer detta leder sannolikt bara till irritation.

Undvik därför att ha genomgångssidor med lågt eller inget informationsinnehåll. Exempel på sådana sidor är bildspel där man tvingas se ett multi­medie­inslag innan man kommer till webbplatsens ingångssida, se Starta inte multimediepresentationer automatiskt, sid 72, och Låt aldrig ett bildspel vara vägen in till webbplatsen, sid 199.

Var återhållsam med dekorationer, foton och illustrationer som inte har ett informationsinnehåll.

comments powered by Disqus