Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd titeln för att berätta på vilken webbplats och var i denna sidan finns

Det är inte ovanligt att webbplatsens namn är en del av titeln. Inte sällan även en sökväg som berättar var på webbplatsen sidan befinner sig.

Det kan finnas flera anledningar till detta:

Det gör det lättare att hitta tillbaka till sidan från till exempel en utskrift.

Det ger på ett naturligt sätt titeln ord anpassade till den enskilda sidan och kan därigenom förbättra sökbarheten.

Det kan göra det enklare för den som hittat sidan i en söktjänst att förutse vad den innehåller.

Ett problem med att inkludera sökvägen i titeln är att den kan bli alldeles för lång (hur mycket webbläsaren visar beror på fönsterstorlek, men mer än 100 tecken blir det sällan). Därför ser man ibland varianten att bara använda en del av sökvägen, till exempel den huvudavdelning som sidan finns i.

Observera att strävan efter att sätta det mest signifikanta i början av titeln (se Sätt det särskiljande först i titeln, sid 221) gör att sökvägen blir omvänd. Den börjar alltså med sidans etikett och avslutas med webbplatsens namn.

Se även Synlig sökväg , sid 152.

comments powered by Disqus