Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Alla sidor skall ha en titel

Sidtiteln är i första hand en etikett för sidan, som berättar om dess huvud­inne­håll. Ofta har den samma formulering som sidans rubrik.

Parallellt med detta har titeln på många webbplatser även fått en mängd andra uppgifter att fylla, som du kommer att se av de följande råden. Hur många av dessa som är lämpligt att följa är en fråga om balans – de är alla motiverade, men man måste välja bort några för att titeln inte skall bli orimligt lång.

Om sidan är en del av en process, till exempel en guide (se sid 288) bör titeln beskriva det aktuella processteget, och gärna även innehålla namnet på hela processen.

Även dokument i andra format (till exempel PDF eller Word) skall ha en titel om formatet medger detta.

Kontrollera att titeln finns och är korrekt (speciellt Word-dokument, där den skapas automatiskt första gången dokumentet sparas, har ofta helt galna titlar).

comments powered by Disqus