Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Gör det möjligt för den som inte kan höra att ändå ta del av innehåll i ljud

Om information, funktion eller upplevelse förmedlas genom ljud, skall det även finnas en textmotsvarighet som så långt möjligt förmedlar samma sak. Se WCAG 1.1 (prioritet 1), sid 349.

Samma begränsningar och resonemang som i föregående råd gäller även för ljud. Texten behöver dock inte vara synkroniserad med ljudet.

comments powered by Disqus