Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Struktur och navigation

För att kunna bunta ihop saker måste man bestämma vad det är man buntar, vilken aspekt av webbsidan som är intressant för den aktuella navigationen. Det kan till exempel vara sidans ämne, men det kan också vara när den skapades eller vem som författat den. Detta kallas navigationens tema (sid 156 ).

Temat tar hand om det grova grundjobbet för webbplatsens struktur. Men när buntningen är gjord behöver man ofta också ordna buntar och sidor i förhållande till varandra. Detta är sorteringens område (sid 189 ).

Ibland behöver man även bestämma vilka sidor som skall synas i navigationen och vilka som inte behövs. Mer om detta i Urval (sid 194 ).

Eftersom webben (vanligen) inte är som en bok, där sidorna på ett okomplicerat sätt följer efter varandra, utan ett betydligt rikare mönster av länkar, är också webbplatsens topologi en väsentlig del av strukturen (sid 195 ).

Dessa sätt att se på strukturen hänger nära samman med varandra och med den konkreta navigationen. Vissa sorters navigationer passar till vissa teman, och inte sällan innebär ett val av navigation också att man bestämmer vilken topologi webbplatsen har. Temat styr sorteringen, och när man bestämt topologi minskar antalet möjliga teman. Urvalet bygger på sorteringen. Och så vidare.

Det är inte ovanligt att man under designprocessen växlar runt och tittar på problemet ur alla fem synvinklarna.

Inte bara en navigation

Det är viktigt att inse att en webbplats sällan har bara en navigation – och att det därför ofta finns flera olika strukturer samtidigt.

Inte heller är det så att all navigation är under webbplatsens kontroll.

Det finns till exempel flera former av navigation inbyggda i webbläsaren, såsom bakåtknappen, bokmärken/favoriter och möjligheten att öppna nya fönster.

Det finns också viktig navigation som ligger på helt andra webbplatser – till exempel sökning hos Google och länkar från bloggar och andra ställen på webben.

comments powered by Disqus