Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Språkgranska texter

Innan texter publiceras bör de språkgranskas för att se att de inte är onödigt långa, krångliga eller stilistiskt avvikande. Detta är en granskning som är subjektivare än stavnings- och grammatikkontroll.

Ett verktyg för att göra detta är Klarspråkstestet, som är egentligen är inriktat på myndighetstexter, men som kan vara till hjälp för många. Länk via www.anvandbart.se/ab/sprakgranska.

Se även WCAG 14.1 (prioritet 1), sid 371.

comments powered by Disqus