Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Språkets förhållande till designen

Texten, och därmed språket, griper på många sätt in i de aspekter som avhandlas i andra kapitlen i denna bok.

Språket och informationsdesignen

Informationsdesign handlar i väldigt hög grad om att abstrahera, om att bunta ihop stora mängder information och låta dem representeras ibland av bara något eller några enstaka ord.

Formuleringen av dessa ord skapar eller stjälper hela informationsdesignen.

Språket och interaktionsdesignen

De texter som väljs till kontroller och de förklarings- och hjälptexter som finns intill dem, har ofta en avgörande roll för om användaren kan begripa vad och hur hon skall göra.

Språket och förtroendet

Människor gör ofta täta kopplingar mellan språklig kvalité och vilken tillit något är värt. Det handlar om ytliga saker som stavfel, men också om själva tonen eller stilen i texten, och hur väl den stämmer med såväl utseende som syfte och anspråk hos webbplatsen.

Språket och tillgängligheten

Det största tillgänglighetshindret på webben är inte dålig formgivning eller krånglig interaktion. Det är dåligt och krångligt språk.

Var fjärde svensk har svårt att läsa, speciellt om det handlar om ett område de inte är bekanta med. Sju procent har allvarliga läsproblem.

comments powered by Disqus