Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Navigation inom sidan

Även om resonemanget hittills handlat om webbsidor, finns motsvarande utmaningar även på andra plan.

En användare måste ju inte bara navigera mellan olika sidor på webbplatsen. Hon måste också hantera möjligheten att det hon söker kan finnas längre ner på samma sida – eller på en helt annan webbplats (det senare fallet behandlas i Navigation mellan flera webb­platser, sid 235 ).

comments powered by Disqus