Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Gör inte sidorna bredare än 760 pixlar

Om man istället anger sidornas bredd måste man välja en bredd som inte tvingar användare att rulla i sidled för att se innehållet. Åtminstone inte fler än en liten minoritet av dem.

Vilken sidbredd skall väljas?

När detta skrivs är andelen användare med 640x480-skärmar nere under en procent. 800x600 har fortfarande över en tredjedel av användarna 6 – även om det inte är en majoritet är det en alldeles för stor grupp för att ignorera. Webbsidor bör därför göras så att de inte blir bredare än 760 pixlar (litet av bredden går åt till rullister o.dyl.).

På ett intranät anpassas naturligtvis sidbredden till de skärmar man vet finns i organisationen. (Se dock Stor skärm , sid 348.)

Observera att för kunna skrivas ut får sidorna inte vara bredare än 600 pixlar. Detta kan dock hanteras genom att ha andra formatmallar för utskriften än för skrämvisningen. Se vidare Utskrift , sid 85.

24-timmarswebben förespråkar att göra en undersökning bland de tilltänkta användarna och på det sättet få en bild av vilken skärmstorlek som är acceptabel för den aktuella webbplatsen. Detta är naturligtvis en utmärkt metod, men den är resurskrävande och ger förmodligen inte något annat resultat än den generella statistiken, som kan hittas via www.anvandbart.se/ab/sidbredd.

Måste fungera också på mindre skärm

Sidorna måste gå att använda även med en mindre skärm. Det är dock acceptabelt att användaren där tvingas rulla horisontellt.

Ibland kan breda sidor vara nödvändiga

Om innehållet kräver mer bredd än skärmen medger, kan ibland rullning i sidled vara acceptabel. Det kan vara fråga om den stora versionen av en bild (se Låt stora bilder representeras av små bilder, sid 63). Det kan också vara en tabell (se till exempel Låt användaren skapa jämförelsetabeller, sid 390), men då endast som sista utväg efter att man inte lyckats disponera om eller förenkla den så att den går in på sidbredden.

6 Maj 2005. Se www.webbprofil.se/sidbredd för aktuell statistik.

comments powered by Disqus