Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Grafisk design / Se

Utseendet sätter stämningen för webbplatsen. Det berättar i en blick om den är en arbets- eller nöjesplats, vilken målgrupp den vänder sig till, om den har personlighet eller förhåller sig neutral.

Utseendet hjälper användaren att hitta på webbplatsen. Det är utseendet som skiljer en meny från en samling länkar som råkat hamna nära varandra. Det är också utseendet som berättar för användaren vad som hänt när hon klickat på en länk – om hon är kvar på samma webbplats eller farit iväg någon annanstans.

Bild 4. Pul.nu är en synnerligen seriös webbplats – men stora plattor i starka färger ger vid första anblicken ett annat intryck. (www.pul.nu)

Utseendet hjälper användaren att använda webbplatsen. Länkar och kontroller signalerar genom sin grafiska form att de är något som går att interagera med.

Utseendet bygger förtroende – eller river ner det. Det viktiga ibland avgörande första intrycket kommer helt från den grafiska formen. Det är utseendet som gör att webbplatsen kan låna tillit från det varumärke som byggts upp via andra former av kommunikation, och som gör att den kan vara med och bygga vidare på det.

comments powered by Disqus