Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd samma formulering för länk, titel, rubrik och puff

Minimera användarens arbete. Låt henne slippa fundera över om hon hamnat på rätt sida, genom att så långt möjligt använda samma eller mycket likartade formuleringar i rubriken, sidtiteln, länkar till sidan och puffar för sidan.

Om sidan är med i en meny är det önskvärt att även menyrubriken har samma formulering (men ofta hindrar utrymmesbrist detta).

comments powered by Disqus