Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

När det finns en naturlig eller pedagogisk läsordning i innehållet, strukturera navigationen enligt denna

Ofta finns det i ett material en naturlig läsordning, en berättelse. Den går från överblick och enkla saker till djup och komplicerade. Det är ett sätt att ordna innehåll som vi är mycket bekanta med – det är så det görs i de flesta böcker (uppslagsverken undantagna).

Det är inget vetenskapligt sätt att ordna sitt innehåll, tvärtom görs det på känn. Om det görs rätt har det ett stort pedagogiskt värde.

Det är en ordning som fungerar bäst när användaren skall läsa igenom flera sidor för att till exempel sätta sig in i ett område. Däremot fungerar den dåligt för användare som vill leta upp något specifikt, eftersom det kan vara svårt att hitta var det är placerad i berättelsen (det är därför böcker ofta känner sig tvungna att komplettera sin berättelse med ett sakregister).

Navigation

Denna sorts tema inleds ofta med en förteckning (sid 142). De olika sidorna länkas sedan till varandra med 'nästa sida'-länkar (sid 122).

Men temat kan även användas ihop med vanliga menyer (sid 128).

comments powered by Disqus