Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Utformning

Utifrån de insikter om syftet med att göra webbplatsen, användarens mål med att besöka den, vem hon är och vilka andra alternativ hon har, som har uppnåtts är det nu dags att utforma webbplatsen.

För att återvända till den enkla modellen för användbarhet (sid 13 ) kan man säga att hittills har vi utrett nyttodelen av ekvationen. Nu är det dags att fördjupa sig i användarvänligheten.

Utformningsfasen är en karusell med fyra stadier, som kommer att snurra många gånger och i många olika varianter:

Vision – sätter upp målet

Design – skapar en väg för att nå målet

Utvärdering – kontrollerar att utvecklingen verkligen är på väg mot rätt mål och håller rätt kvalité

Återkoppling – modifierar visionen

I denna skall användarna involveras dels i att formulera visionen, dels i utvärderingen.

Avsändaren har sin roll framförallt i att formulera och vidareutveckla visionen om vad det skall bli för webbplats.

comments powered by Disqus