Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd inte tabeller för layout

HTML-elementet <table> skall användas för att skapa traditionella tabeller, inte för att layouta webbsidor. Att styra sidans utformning skall istället göras med formatmallar.

Så långt principen. I praktiken är det dock kvistigare. Formatmallarna kan vara ganska buggiga, speciellt när flera spalter läggs bredvid varandra. Det går definitivt att använda dem, men det kan kräva mycket jobb och omfattande testning med olika webbläsare. Att bygga den grundläggande layouten – till exempel uppdelningen av sidan i spalter – med hjälp av <table> är både enklare och robustare.

Själv har jag begått detta brott mot standarden många gånger, och kommer säkert att fortsätta göra det till dess formatmallstekniken mognat och blivit rimligt enkel att få rätt. Andra webbmakare är betydligt renlärigare, jobbar hårt och gör utomordentliga och pålitliga formatmallsbaserade layouter.

24-timmarswebben tillåter inte tabeller för layout.

Se även Gör webbplatsen så att den är användbar med alla webbläsare, sid 435 .

Om tabeller används för layout är det viktigt att det görs på ett genomtänkt sätt, så att de klarar att omvandlas till löpande text av skärmläsaren.

Det är olämpligt och ibland direkt förvirrande att i tabeller för layout använda den kodnings som är avsedd att göra datatabeller tillgängligare, t.ex. <th>, <caption> och scope.

Se även WCAG 3.3 (prioritet 2), sid 353 , 5.3 (prioritet 2), sid 356 , och 5.4 (prioritet 2), sid 356 .

comments powered by Disqus