Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Gör spalten 50-70 tecken bred

Ett ofta enklare alternativ är att låsa spaltbredden.

När det gäller läsning av trycksaker finns omfattande forskning som visar att spalter på 45-60 teckens bredd ger den bästa läsningen. För webb finns dock ytterligare ett par faktorer att väga in:

Eftersom webbtext inte avstavas blir spaltbredden i praktiken mindre än maximum.

Webben är ett horisontellt medium. Korta rader innebär att jämförelsevis litet text går in på en skärmhöjd, och därigenom att läsningen störs av att man måste rulla oftare.

Tyvärr tycks det inte finnas någon forskning om vad som är en ideal spaltbredd på webben (men håll ögonen på www.anvandbart.se/ab/last-bredd, ifall någon skulle dyka upp). Min personliga bedömning är att det torde ligga kring 50-70 tecken.

Det går att göra bredare eller smalare spalter, men då på bekostnad av läslighet.

För bredare spalter kan läsligheten i någon mån räddas genom att öka radavståndet. (Se sid 53.)

Följer man 24-timmarswebben bör 70-teckengränsen inte överskridas.

Var försiktig med alltför smala spalter. En väsentlig skillnad mellan papper och webb är att webbläsarna inte avstavar ord. Detta gör att textens högerkant blir mycket ojämnare på webb än på papper – en effekt som är extra påtaglig för svenska texter, eftersom vi har betydligt längre ord än till exempel engelskan.

För spalter under 40 teckens bredd blir detta ofta besvärande.

Spaltbredd med relativt mått

Om spaltbredden anges i em anpassar den sig så att om användaren ställer in större text blir också spalten bredare, och läsligheten bibehålls. Se dock upp så att inte spalten riskerar bli för bred för användarens fönster om hon ökar textstorleken (se Sidorna bör se bra ut även när användaren ställer in en större textstorlek , sid 50, och Skärmstorlek , sid 81).

comments powered by Disqus