Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd ett radavstånd som underlättar läsning

Normalt har webbläsare ett radavstånd på 120 %. För löpande text skall detta ökas till 130-150 % – exakta värdet måste provas ut med hänsyn till typsnitt och spaltens bredd.

Generellt kan sägas att bredare spalt kräver större radavstånd.

Samma sak gäller för smala typsnitt som Arial. Typsnitt med seriffer (fötter på bokstäverna) har mindre behov av radavstånd, liksom breda typsnitt som Verdana. Times ligger någonstans mellan – det är smalt men har å andra sidan seriffer – medan Georgia är ett av de typsnitt som klarar tätt radavstånd bäst eftersom det har både bredd och fötter.

comments powered by Disqus