Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Användare som har svårt att läsa svenska

En fjärdedel 8 av de vuxna i Sverige läser inte så bra som man bör göra när man gått ut grundskolan. Har texten ett bekant innehåll och är välstrukturerad kan de läsa den, men annars får de problem. Var trettonde har stora lässvårigheter. Många av dem är invandrare.

8 Enligt Centrum för lättläst, se www.anvandbart.se/lasa.

comments powered by Disqus