Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Var återhållsam med kursiv text och versaler

Undvik annat än enstaka ord kursiv text, eftersom kursivt är svårt att läsa på skärm. Samma sak gäller för versaler, som kan fungera till exempel i en mellanrubrik, men som blir svårläst i större mängd.

comments powered by Disqus