Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Kontrollera stavning och grammatik

Dålig stavning kan torpedera förtroendet för det du vill säga, och gör det svårt för skärmläsare att få uttalet rätt. Det är därför viktigt att innan en sida publiceras läsa igenom den en sista gång och kontrollera att där inte finns några felaktigheter.

Även om ordbehandlarens stavnings- och grammatikkontroll är ett utmärkt hjälpmedel kan man inte lita enbart till den. Ett felstavat ord kan ju råka sammanfalla med ett annat, korrekt stavat.

Via www.anvandbart.se/ab/korrekturlas finns råd om hur man läser korrektur.

Se även WCAG 14.1 (prioritet 1), sid 371.

comments powered by Disqus