Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd typografiskt korrekta tecken

Genom att använda typografiskt korrekta tecken blir texten litet lättare att läsa. Här är några av de vanligaste.

Tecken

HTML-kod

Kommentar

Citattecken

”

Istället för det raka citattecknet "

Apostrof

’

Istället för den raka apostrofen '

Tankestreck

–

Använd inte det kortare bindestrecket, -, som tankstreck. Undvik också det långa tankestrecket, —, som i stort sett inte används i svensk typografi.

Minus

−

 

Ellips

…

 

Fast mellanslag

 

 

Lika brett som ett vanligt mellanslag, men viker sig inte om det hamnar i slutet av raden. Använd t.ex. för att hålla samman tusental (se Låt inte förkortningar och eller tal avdelas , sid 97).

Euro

€

 

Fler teckenkoder kan hittas via www.anvandbart.se/ab/korrekta-tecken.

För att detta skall fungera i praktiken krävs att det finns stöd i pub­li­cerings­system­et. Den som producerar innehåll bör kunna skriva tecknen som vanligt på tangentbordet, och skall inte behöva mata in koder.

Om publiceringssystemet automatiskt byter ut tecken till typografiskt korrekta, skall det följa svensk typografisk standard (på andra språk används delvis andra tecken).

comments powered by Disqus