Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Döp köpknappen till "Lägg i kundvagnen" eller "Köp"

På en e-handelsplats är ofta köphandlingen delad i två moment. Användaren tar beslutet att köpa något när hon lägger det i kundvagnen. Men hon köper det egentligen inte förrän hon går igenom kassan.

Beroende på hur man ser på detta kan köpbeslutsknappen – den som lägger produkten i kundvagnen – döpas på två olika sätt.

Antingen är man pedagogisk och döper den till ”Lägg i kundvagnen”. Det är en formulering som bättre berättar vad som egentligen händer och kan göra användaren trygg genom att betona att köpet inte slutförs ännu. Men samtidigt är den att göra saker abstraktare än de behöver vara.

Alternativt så döper man den till ”Köp”. Det är samtidigt både en uppmaning och en beskrivning av vad som händer. Det är ett aktivare ord, och det är kortare och därför lättare att hantera rent utseendemässigt.

Ytterligare ett alternativ är ”Beställ”, som passar bättre för till exempel prenumerationer och om man tycker ”Köp” är alltför hårt kommersiellt.

Vilken formulering som är lämpligast måste avgöras utifrån webbplats och målgrupp.

comments powered by Disqus