Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Mjuklanda användare som inte tar emot kakor

Sträva efter att inte utestänga användare som av någon anledning inte kan eller vill ta emot kakor. Gör så mycket av webbplatsen som möjligt tillgänglig även för dem.

Upplys på ett artigt sätt användaren om att det finns tjänster hon inte kan använda. Hon har förmodligen ett genomtänkt eller tvingande skäl till att inte ha kakor, så undvik att bara säga åt henne att slå på kakfunktionen.

Egentligen räcker det att användaren ser denna upplysning en gång under ett besök på webbplatsen. Men just eftersom hon saknar kakor är det svårt att veta om hon fått varningen tidigare eller ej. Därför bör den inte göras med en javascriptdialogruta (som blockerar allt arbete med webbplatsen tills man klickat ”OK”) utan hellre som en varningstext på sidan.

comments powered by Disqus